در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ولایتی: اقدام ترامپ آخرین ضربه به حیات سیاسی آمریکا در غرب آسیا و جهان اسلام است