در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ویدیوی ضرب و جرح معترضان در آمریکا مقابل چشم اردوغان