در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ویژگی های کاندیدای اصلح از دیدگاه مرجع تقلید مشهور