در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

٧.٥ میلیون هکتار کانون بحرانی بیابانی در کشور وجود دارد