در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

پارلمان آلمان قوانین سخت‌گیرانه‌ای را در مورد پناهجویان تصویب کرد