در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

پاسخ های دیپلماتیک، جلسه ای خسته کننده با وزیری که می خواهد صادق باشد