در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

پاسخ ولایتی به یک شبهه درباره جنگ با تروریسم