در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

پسر کوچک ملک سلمان به عنوان سفیر جدید عربستان در آمریکا وارد واشنگتن شد