در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

پیشروی نیروهای عراقی به سمت دومین هدف استراتژیک در غرب موصل/آزادسازی مناطق جدید