در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

پیشنهاد بن سلمان برای حضور میدانی در عراق و سوریه، از واقعیت تا عرض اندام سیاسی