در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

پیام شفاهی حسن روحانی برای امیر قطر