در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

چادر، غذا و آب؛ مهم ترین نیاز مردم زلزله زده