در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

چرا در نماز خانم ها پشت سر آقایان می ایستند؟