در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

چرا در نماز میت، طهارت لازم نیست و مانند دیگر نمازها، سجده و ركوع ندارد؟