در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

چرا پیامبران به زبان قوم خود مبعوث می شدند؟