در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

چرا کاتسا تاکنون اجرائی نشده است؟/غرب دنبال مذاکره وفشار ارزی است