در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

چنانچه فردى از مزایاى حوزه علمیّه كه شامل حجره و شهریّه مى‏ باشد استفاده كند، أمّا قصد طلبه شدن نداشته باشد، بلكه بخواهد ادبیّات عرب را فرا بگیرد و سپس مثلا آموزگار شود، آیا إشكال شرعى دارد؟