در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

چه دعاهایی سریع مستجاب می‌شوند؟