در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

چگونه با کسی که لکنت زبان دارد گفت‌و‌گو کنیم؟