در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

چگونه قرآن برای ظالمان مایه خسارت است؟