فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

چگونگی اداء وصیتنامه در فرض عدم تفكیك نماز و روزه از امور خیریه