در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

چی فکر می کردیم و چی شد؟! شهردار کرمانشاه؛ از حرف تا عمل!