در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

چیزهایی كه موقع سر بریدن حیوانات حلال گوشت، مستحب است