فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

گاهى سؤال مى ‏شود با وجود این كه إسلام هر گونه تبعیض نژادى‏ را بر انداخته است چرا در مصرف خمس و زكات بین سادات و غیر سادات فرق مى‏ گذاریم؟ آیا این نوعى از تبعیض نژادى نیست؟