در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

گریه‌ای که مانع سخنرانی چلیپا شد