در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

گزارش کجارو از نمایشگاه گردشگری TTM+ 2017 تایلند: روز اول، افتتاحیه نمایشگاه و موزه هنرهای معاصر