در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

گواردیولا پاسخ اظهارات پوچتینو را داد