در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

کاروان نظامی سوریه، حامل نیروهای مورد حمایت ایران بود