در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

کمال انسان در عبودیت است، و سبب عبودیت، ترک معصیت در اعتقاد و عمل است