در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

کمبود صندوق اخذ رأی و تعرفه در لرستان/ دهها هزار نفر همچنان در صف‌های رأی هستند