در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

کمیسیون تنظیم مقررات هزینه پیام‌رسان‌های مجاز را یک سوم نرخ اینترنت تصویب کرد