در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

‌وضعیت سد درودزن ‌بحرانی و در حالت قرمز قرار دارد‌