در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

‎وظیفه روحانیون صیانت از اعتقادات مردم است