در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

«اپرا وینفری» بعد از 29 سال برای اولین بار به بانک می رود !