در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

'اوتیسم' از عوارض تولد به روش سزارین است/ب رای سزارینِ بدون دلیل باید دیه پرداخت شود