در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

(تصاویر) عکس های درگیری تظاهرات کنندگان فلسطینی با نیروهای سرکوبگر