ضد ریزش مو - توصیه شده-ضد ریزش مو - توصیه شده
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

1. اگر حاملگى زوجه مختلعه بعدا معلوم شود، آیا در زمان عدّه مستحقّ نفقه مى ‏باشد یا خیر؟ و نفقه براى حمل است یا حامل؟ 2. زوجه میّت در زمان حمل مستحقّ نفقه مى ‏باشد یا خیر؟ در صورت استحقاق آیا از تركه میّت است یا از سهمیّه حمل؟