در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

2سوخوی چینی، هواپیمای آمریکا در دریای شرقی چین را رهگیری کردند