در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

3 گروه از بیماران اجازه رفتن به حج را ندارند