در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

800 زن و کودک تُرک زیر سلطه داعش!