در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

Ammar al-Hakim hails Iraqi army for countering Daesh