در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

FM: Iran prepared to return to pre-JCPOA situation