در حال پویش ... لطفا صبور باشید loading

اظهارات نجفی درباره استخدامی ها کاملا تکذیب می شود/ هیچ نیروی جدیدی به استخدام شهرداری درنیامد