برجام
قیمت دلار
قیمت طلا و سکه
قیمت خودرو
نقل و انتقال فوتبال
اخبار فرهنگیان
حوزه و دانشگاه

جنجال در پارلمان تونس درباره فاتحه برای مرسی + فیلم

در پارلمان تونس یکی از نمایندگان از رییس پارلمان و دیگر نمایندگان خواست که برای محمد مرسی یک فاتحه قرائت کنند.

خبرپو به نقل از آخرین خبر:

در پارلمان تونس یکی از نمایندگان از رییس پارلمان و دیگر نمایندگان خواست که برای محمد مرسی یک فاتحه قرائت کنند. در مقابل فاطمه مسدی یکی از نمایندگان زن تونس به این امر اعتراض کرد و آن را اخوانی سازی پارلمان تونس برشمرد و گفت نباید برای رهبر اخوان المسلمین فاتحه خواند. یکی دیگر از نمایندگان مجلس اما خواندن فاتحه را همبستگی انسانی با مردی که به صورت ظالمانه ای در زندان کشته شده دانست. در نهایت عبدالفتاح مورو نایب رییس پارلمان که اداره جلسه را بر عهده داشت گفت از ما خواسته شده که در یک اقدام انسانی فاتحه قرائت کنیم و ما فقط بر این اساس فاتحه قرائت می کنیم.
اعلام قرائت فاتحه برای مرسی از سوی رییس مجلس به همراهی غالب نمایندگان و خروج نماینده معترض از جلسه انجامید.

پویشگر: خبرپو     منبع: آخرین خبر

۱۰:۱۴:۴۵ | پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | Thursday 20 / 06 June / 2019