اخبار سوریه
اربعین
عراق
یارانه
کارت سوخت
برجام
اخبار فرهنگیان

حمید گودرزی مجددا ازدواج کرد!

حمید گودرزی برای بار دوم ازدواج کرد.

خبرپو به نقل از آخرین خبر:

حمید گودرزی به همسرش مژگان ترانه در جشن حافظ شرکت کرد و از این طریق ازدواج خود را رسانه‌ای کرد.

پویشگر: خبرپو     منبع: آخرین خبر

۲:۰۰:۳۸ | جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ | Friday 12 / 07 July / 2019
آخرین اخبار روز