اربعین
اخبار سوریه
عراق
یارانه
کارت سوخت
برجام
اخبار فرهنگیان

بزرگترین باند قاچاق اسلحه توسط سربازان گمنام امام زمان کشف شد

بزرگترین باند قاچاق اسلحه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) گلستان کشف و ضبط شد.

خبرپو به نقل از مهر:

به نقل از اطلاعات استان گلستان با عملیات شبانه روزی و اشرافیت اطلاعاتی و امنیتی چند هفته ای بزرگترین باند قاچاق سلاح های ممنوعه در گلستان از هم پاشید.

کشف بزرگترین باند قاچاق اسلحه توسط سربازان گمنام امام زمان گلستان

در این عملیات سربازان گمنام امام زمان (عج) ١٩١ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و در همین زمینه چهار نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

پویشگر: خبرپو     منبع: مهر

۱۲:۳۵:۳۵ | شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸ | Saturday 13 / 07 July / 2019
آخرین اخبار روز