اربعین
اخبار سوریه
عراق
یارانه
کارت سوخت
برجام
اخبار فرهنگیان

فیلم| شگفتی مجری خارجی ضد ایرانی از قدرت ایران

صالح الازرق مجری سرشناس شبکه عربی الحوار که مواضع ضدایرانی دارد، به تمجید از قدرت ایران دربرابر غرب می‌پردازد

خبرپو به نقل از خبرپو:

صالح الازرق مجری سرشناس شبکه عربی الحوار که مواضع ضدایرانی دارد، به تمجید از قدرت ایران دربرابر غرب می‌پردازد

در زیر میتوانید ویدئوی مربوط به این خبر را مشاهده کنید.

پویشگر: خبرپو     منبع: خبرپو

۱۴:۲۱:۲۲ | شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸ | Saturday 13 / 07 July / 2019
آخرین اخبار روز