اخبار سوریه
اربعین
عراق
یارانه
کارت سوخت
برجام
اخبار فرهنگیان

یارانه پردرآمدها به کم درآمدها می رسد + فیلم

در بودجه 98، دولت برای چهارمین سال پیاپی ملزم به حذف یارانه دهک‌های پردرآمد جامعه شد. دولت اخیرا گفته قصد اجرایی کردن این قانون را دارد.

خبرپو به نقل از فارس:

پویشگر: خبرپو     منبع: فارس

۱۱:۰۰:۱۴ | یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | Sunday 14 / 07 July / 2019
آخرین اخبار روز