کارت سوخت
برجام
قیمت ها
نقل و انتقال فوتبال
اخبار فرهنگیان
حوزه و دانشگاه

وعده جدید معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز به منظور بررسی روند اجرای کار و پیشرفت عملیات اجرایی آزاد راه همت - کرج از این طرح بازدید کرد و وعده تکمیل آزاد راه را در ماه‌های آینده داد.

خبرپو به نقل از مهر:

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز به منظور بررسی روند اجرای کار و پیشرفت عملیات اجرایی آزاد راه همت - کرج از این طرح بازدید کرد و وعده تکمیل آزاد راه را در ماه‌های آینده داد.

پویشگر: خبرپو     منبع: مهر

۱۳:۰۲:۰۵ | سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ | Tuesday 23 / 07 July / 2019
آخرین اخبار روز