اخبار پرسپولیس
اخبار استقلال
اخبار دربی
یارانه
کارت سوخت
برجام
قیمت ها
اخبار فرهنگیان
حوزه و دانشگاه

فیلم افشاگری فروش جنگ افزارهای انگلیسی به عربستان

فیلم افشاگری های تازه درباره فروش جنگ افزارهای انگلیسی به عربستان لو رفت.

خبرپو به نقل از صدا و سیما:

افشاگریهای تازه درباره فروش جنگ افزارهای انگلیسی به عربستان؛

پویشگر: خبرپو     منبع: صدا و سیما

۱۲:۴۳:۱۳ | جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ | Friday 23 / 08 August / 2019

دیگر رسانه ها

آخرین اخبار روز